Als je in 2050
circulair wil zijn,
kun je nu niet in
rondjes blijven lopen

Focus leidt tot resultaat

Silo35 helpt overheidsorganisatie met het verscherpen van hun focus binnen circulaire economie.

Onze opdrachtgevers komen daarbij de
volgende uitdagingen tegen:

Door de bomen het bos niet meer zien

Wie is waar mee bezig? Op welke grondstofketen focus jij je? Welke partners kom je hierin tegen en hoe activeer je hen?

Economie versus duurzaamheid

Hoe voorkom je dat huidige regelgeving bedrijven te veel beperkt in hun experimenteerruimte, terwijl deze ruimte wel nodig is voor het behalen van circulaire doelen?

Ellebogenwerk richting duurzaamheid

Hoe breng je de doelstellingen van circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie samen? Hoe prioriteer je hierin?

Samenwerken versus veranderen

Een circulaire economie vraagt om verandering, en veranderen blijft mensenwerk. Hoe blijf je elkaar vinden, als je allebei in transitie bent?

Neem je ruimte in met
een sterke positionering

Met een gedeelde ambitie en concrete, haalbare doelen werk je samen naar de grootste impact toe, wij helpen dit om te zetten naar een heldere werkwijze.

Bepaal je route met
een inzichtelijk dashboard

Silo35 helpt inzicht te krijgen in het gezamenlijke doel, het weergeven van behaalde resultaten en het meetbaar maken van succes.

Bepaal nieuwe grenzen met een integrale speelveldanalyse

Wij helpen het netwerk in kaart te brengen, maken inzichtelijk wie wat doet en laten zien waar impact maken het beste mogelijk is.

Bereik elkaar met een
sprekende campagne

Met duidelijke communicatie en strakke visuals inspireren en activeren we bedrijven en partners om een bijdrage te leveren aan de circulaire ambitie.

Over Silo35

Silo35 is een strategisch adviesbureau voor publieke organisaties. Wij helpen de publieke sector en overheidsorganisaties met slimme oplossingen, die antwoord geven op complexe vragen. Hierbij werken we samen in concrete stappen naar een uitvoerbaar plan. Van strategie tot operatie, wij brengen duidelijkheid voor jouw organisatie.

Grote ambities, begin klein

We starten met het verduidelijken van je doel, je scope, je netwerk en een duidelijk tijdspad. Hiermee bepalen we het startpunt van jouw organisatie, en werken we stap voor stap naar jullie grotere ambitie toe. Waar lopen jullie onderweg tegenaan? Wie zijn jullie sleutelspelers? En wat zijn jullie gezamenlijke doelen, hebben jullie een gezamenlijke taal?

De Quickscan bestaat uit drie onderdelen, met als resultaat een overzichtelijk positioneringsdocument:

Workshop

We brengen alle sleutelspelers samen in een interactieve sessie om gezamenlijke doelen te stellen.

Intake

In een korte intake bespreken we de uitdaging van jouw organisatie, en welke sleutelspelers hierbij een rol spelen.  

Uitwerking & terugkoppeling

We zetten de uitkomsten om in een helder plan, inclusief concrete stappen die je kunt gaan zetten.

Huisvesting

Werken met het
dashboard GRIP

Voor het realiseren van deze nieuwe werkwijze hebben we samen met de Alliantie uitwerking gegeven aan het dashboard GRIP.

Lees de case study van De Alliantie
Sociaal domein

Wijkgerichte zorg binnen de Gemeente Den Helder

Om dit te bereiken heeft de gemeente samen met Silo35 een programmaplan gemaakt waarin uitvoeringsplannen kort en krachtig vertaald zijn naar een strak verhaal.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Circulaire economie

Schone
Scheepvaart

In de visie Havenmeester 2030 is vastgelegd dat de haven van Amsterdam in de toekomst steeds duurzamer wil zijn.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Omgevingswet

Risicogedreven werken
aan brandveiligheid

Samen met Silo35 hebben de omgevingsdienst, veiligheidsregio en gemeente vormgegeven aan deze nieuwe manier van werken door de focus te leggen op risico gedreven werken.

Lees de case study van De Alliantie

Start vandaag nog met Focus

Quickscan
Roll-out
Set up
Optimize

Interesse in een verkennend gesprek met één van onze adviseurs?
Bel +31 20 225 82 11 of neem contact op via info@silo35.nl

Contact

+31 20 225 82 11
info@silo35.nl

Suikersilo-Oost 35,
1165MS Halfweg

Silo35 B.V.
Chamber of Commerce: 63136376
VAT: NL 855 108 034 B01

© Copyright 2020 - All rights reserved - Silo35 Disclaimer  General Terms