Eerdere, betere én goedkopere zorg:
dat vraagt om duidelijkheid

Laagdrempelige én betaalbare zorg
vraagt om focus

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, WMO en participatie. Hierdoor zou zorg laagdrempeliger én efficiënter worden, met als hoogste doel dat de burger kwalitatieve hulp ontvangt. Maar zorgt die decentralisatie direct tot betere, eerdere zorg? En als dat zo is, leidt laagdrempelige zorg dan niet juist tot hogere kosten? En dit kun je toch niet alleen, welke partners heb je om je heen, en tot welke waardevolle informatie beschikken zij?

Silo35 werkt met haar partners onder andere aan bovenstaande, complexe uitdaging: hoe bied je zo efficiënt mogelijk zorg, met de hoogst mogelijke kwaliteit voor jouw inwoners? Daarbij is het van groot belang om te weten waar je nu staat, waar je naartoe wilt, hoe je kunt sturen richting dat doel, en welke partners je om je heen hebt die jouw organisatie hierbij verder kunnen helpen. Hoe breng je meer duidelijkheid in dit complexe werkveld?

Vier voorbeelden van concrete oplossingen

Silo35 helpt overheidsorganisaties en hun partners slimme keuzes maken, met het welzijn van de burger voorop. Daarbij werken we samen toe naar meetbare resultaten, met concrete oplossingen zoals deze:

Ga de wijk in met een
duidelijke positionering

Met een gedeelde ambitie en concrete doelen werk je samen met jouw partners in de wijk aan het welzijn van je inwoners, wij helpen dit om te zetten naar een heldere werkwijze.

Houd het overzicht met een
integraal dashboard

Silo35 helpt inzicht te krijgen in het gezamenlijke doel, het bepalen van gedeelde kpi’s en het meetbaar maken van behaalde successen.

Verken het voorveld met een
integrale speelveldanalyse

Wij helpen je ketenpartners in kaart te brengen en maken inzichtelijk wie welk stukje van de puzzel heeft. We richten werkgroepen in waarin verschillende partners leren samenwerken.

Maak impact met een
sprekende campagne

Krijg jouw externe spelers mee door een krachtig, gevisualiseerd verhaal. Een stevig en haalbaar plan, afgestemd op jouw interne stakeholders, bestuur en raad.

Over Silo35

Silo35 is een strategisch adviesbureau voor publieke organisaties. Wij helpen de publieke sector en overheidsorganisaties met slimme oplossingen, die antwoord geven op complexe vragen. Hierbij werken we samen in concrete stappen naar een uitvoerbaar plan. Van strategie tot operatie, wij brengen duidelijkheid voor jouw organisatie.

Grote ambities, begin klein

We starten met het verduidelijken van je doel, je scope, je netwerk en een duidelijk tijdspad. Hiermee bepalen we het startpunt van jouw organisatie, en werken we stap voor stap naar jullie grotere ambitie toe. Waar lopen jullie onderweg tegenaan? Wie zijn jullie sleutelspelers? En wat zijn jullie gezamenlijke doelen, hebben jullie een gezamenlijke taal?

De Quickscan bestaat uit drie onderdelen, met als resultaat een overzichtelijk positioneringsdocument:

Workshop

We brengen alle sleutelspelers samen in een interactieve sessie om gezamenlijke doelen te stellen.

Intake

In een korte intake bespreken we de uitdaging van jouw organisatie, en welke sleutelspelers hierbij een rol spelen.  

Uitwerking & terugkoppeling

We zetten de uitkomsten om in een helder plan, inclusief concrete stappen die je kunt gaan zetten.

Huisvesting

Werken met het
dashboard GRIP

Voor het realiseren van deze nieuwe werkwijze hebben we samen met de Alliantie uitwerking gegeven aan het dashboard GRIP.

Lees de case study van De Alliantie
Sociaal domein

Wijkgerichte zorg binnen de Gemeente Den Helder

Om dit te bereiken heeft de gemeente samen met Silo35 een programmaplan gemaakt waarin uitvoeringsplannen kort en krachtig vertaald zijn naar een strak verhaal.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Circulaire economie

Schone
Scheepvaart

In de visie Havenmeester 2030 is vastgelegd dat de haven van Amsterdam in de toekomst steeds duurzamer wil zijn.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Omgevingswet

Risicogedreven werken
aan brandveiligheid

Samen met Silo35 hebben de omgevingsdienst, veiligheidsregio en gemeente vormgegeven aan deze nieuwe manier van werken door de focus te leggen op risico gedreven werken.

Lees de case study van De Alliantie

Start vandaag nog met Focus

Quickscan
Roll-out
Set up
Optimize

Interesse in een verkennend gesprek met één van onze adviseurs?
Bel +31 20 225 82 11 of neem contact op via info@silo35.nl

Contact

+31 20 225 82 11
info@silo35.nl

Suikersilo-Oost 35,
1165MS Halfweg

Silo35 B.V.
Chamber of Commerce: 63136376
VAT: NL 855 108 034 B01

© Copyright 2020 - All rights reserved - Silo35 Disclaimer  General Terms