Risicogerichte samenwerking vraagt
om de juiste data,
de juiste expertise en doorzettingsvermogen

De wens om preventief en proactief te werken, wordt steeds groter bij verschillende organisaties die werkzaam zijn in het veiligheidsdomein. Veel kennis en expertise is al aanwezig. Toch is het voorkomen van een incident, iets stoppen voordat het gebeurd is, het lastigste dat er is.

Verschillende organisaties beschikken ieder over een deel van de puzzel. En alleen deze partijen bij elkaar brengen is niet genoeg. Het vraagt ook om een andere manier van sturen op de eigen organisatie. Ontwikkelen en managen van het eigen netwerk en vooral sturen op risico’s, in plaats van op regelgeving. Een nieuwe manier van werken die om durf en experimenteren vraagt: risicogericht werken vraagt om maatwerk maatregelen.

Vier concrete voorbeelden van stappen naar een risicogerichte samenwerking:

Silo35 helpt overheidsorganisaties en hun partners slimme keuzes maken, met het welzijn van de burger voorop. Daarbij werken we samen toe naar meetbare resultaten, met concrete oplossingen zoals deze:

Stel een gezamenlijke agenda op,
getrokken door een multidisciplinair regieteam

Wij helpen expertise en data van organisaties samen te brengen. We creëren een gezamenlijke taal en duidelijk zicht op risico’s, en leren partijen samen te werken voorbij het reguliere nalopen van wet- en regelgeving.

Themagerichtwerken aan veiligheid
met sterk netwerkmanagement

Eigenaren van gebouwen kennen de risico’s het beste en staan het dichtste bij als een incident zich voordoet. Wij helpen je als organisatie actief samen te werken met eigenaren in verschillende branches.

Op structurele wijze risico’s in kaart brengen
met een datagedreven aanpak

Vaak wordt de categorisering van gebouwen gedaan aan de hand van type gebouw en gebruik, en niet op basis van daadwerkelijke risico’s. Wij helpen inzichtelijk maken welke gegevens een actueler beeld geven om op te sturen.

Het verhogen van eigen verantwoordelijkheid
door activering van de eigenaar

Door versterkte samenwerking en inzichtelijke communicatie, worden eigenaren van gebouwen zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor risico’s. Zo leren ze verder kijken dan waar de regelgeving ophoudt.

Over Silo35

Silo35 is een strategisch adviesbureau voor publieke organisaties. Wij helpen de publieke sector en overheidsorganisaties met slimme oplossingen, die antwoord geven op complexe vragen. Hierbij werken we samen in concrete stappen naar een uitvoerbaar plan. Van strategie tot operatie, wij brengen duidelijkheid voor jouw organisatie.

Grote ambities, begin klein

We starten met het verduidelijken van je doel, je scope, je netwerk en een duidelijk tijdspad. Hiermee bepalen we het startpunt van jouw organisatie, en werken we stap voor stap naar jullie grotere ambitie toe. Waar lopen jullie onderweg tegenaan? Wie zijn jullie sleutelspelers? En wat zijn jullie gezamenlijke doelen, hebben jullie een gezamenlijke taal?

De Quickscan bestaat uit drie onderdelen, met als resultaat een overzichtelijk positioneringsdocument:

Workshop

We brengen alle sleutelspelers samen in een interactieve sessie om gezamenlijke doelen te stellen.

Intake

In een korte intake bespreken we de uitdaging van jouw organisatie, en welke sleutelspelers hierbij een rol spelen.  

Uitwerking & terugkoppeling

We zetten de uitkomsten om in een helder plan, inclusief concrete stappen die je kunt gaan zetten.

Huisvesting

Werken met het
dashboard GRIP

Voor het realiseren van deze nieuwe werkwijze hebben we samen met de Alliantie uitwerking gegeven aan het dashboard GRIP.

Lees de case study van De Alliantie
Sociaal domein

Wijkgerichte zorg binnen de Gemeente Den Helder

Om dit te bereiken heeft de gemeente samen met Silo35 een programmaplan gemaakt waarin uitvoeringsplannen kort en krachtig vertaald zijn naar een strak verhaal.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Circulaire economie

Schone
Scheepvaart

In de visie Havenmeester 2030 is vastgelegd dat de haven van Amsterdam in de toekomst steeds duurzamer wil zijn.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Omgevingswet

Risicogedreven werken
aan brandveiligheid

Samen met Silo35 hebben de omgevingsdienst, veiligheidsregio en gemeente vormgegeven aan deze nieuwe manier van werken door de focus te leggen op risico gedreven werken.

Lees de case study van De Alliantie

Start vandaag nog met Focus

Quickscan
Roll-out
Set up
Optimize

Interesse in een verkennend gesprek met één van onze adviseurs?
Bel +31 20 225 82 11 of neem contact op via info@silo35.nl

Contact

+31 20 225 82 11
info@silo35.nl

Suikersilo-Oost 35,
1165MS Halfweg

Silo35 B.V.
Chamber of Commerce: 63136376
VAT: NL 855 108 034 B01

© Copyright 2020 - All rights reserved - Silo35 Disclaimer  General Terms