De complexiteit rondom volkshuisvesting vraagt om een organisatie die staat als een huis

Een robuuste sector

Volkshuisvesting bestaat al meer dan eeuw. In Nederland hebben we 2,4 miljoen huurwoningen waar 4 miljoen mensen wonen. Een sector met een lange staat van dienst die tegenwoordig net zo belangrijk is als bij de invoering van de woningwet.

Sterk in beweging

Kijk je dichterbij dan is de sector volop in beweging. Grote woningtekorten, aardgasvrije wijken, huisvesten van kwetsbare doelgroepen: veel grote thema’s die tegelijk spelen. En dat gebeurt in een dynamiek van zelfstandige organisaties die te maken met landelijke en lokale afspraken. Dat is best complex.

Vijf vervlochten thema's

Wij zien vijf concrete thema’s waar woningbouwvereningingen elke dag aan werken. Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Leefbaarheid, Duurzaamheid, en Kwaliteit van woningen en wijken. Thema’s die veel aandacht vragen, strijden om voorrang, en zelfs kunnen botsen. Hoe ga je hier als corporatie mee om? Hoe hou je inzicht? Hoe prioriteer je en stuur je op resultaten?

Concrete oplossingen waar je op kunt bouwen

Silo35 helpt organisaties de balans te vinden tussen een gezonde bedrijfsvoering en tevreden huurders: een balans tussen stenen en mensen. Daarbij bieden we onder andere de volgende oplossingen:

Prioriteer samen vanuit een
duidelijke positionering

Om gestapelde problematiek bij complexen op te lossen, is een gezamenlijke taal en doelstelling nodig. Silo35 helpt de focus te richten op de eindgebruiker, om meer vat te krijgen op de kern van een probleem, hoe je deze samen kunt verhelpen, én wie je daarvoor nodig hebt.

Weten waar je op stuurt met
een integraal dashboard

Samen bereik je meer dan alleen: wij helpen de interne samenwerking te verstevigen. Dit doen we door gezamenlijke doelen vast te stellen, behaalde resultaten te weergeven en succes meetbaar te maken.

Combineer kennis en kunde in
een gezamenlijke werkwijze

Silo35 helpt organisaties hun samenwerking met partners te versterken, door een (nieuwe) gezamenlijke aanpak te helpen opzetten. Door op gestructureerde wijze kennis te delen en deze te vertalen naar gezamenlijke doelen, worden al snel successen behaald.

Bouw aan een leefbare toekomst met
een sprekende campagne

Met duidelijke communicatie en strakke visuals inspireren en activeren we huurders hun steentje bij te dragen, bijvoorbeeld aan de leefbaarheid van hun complex

Over Silo35

Silo35 is een strategisch adviesbureau voor publieke organisaties. Wij helpen de publieke sector en overheidsorganisaties met slimme oplossingen, die antwoord geven op complexe vragen. Hierbij werken we samen in concrete stappen naar een uitvoerbaar plan. Van strategie tot operatie, wij brengen duidelijkheid voor jouw organisatie.

Grote ambities, begin klein

We starten met het verduidelijken van je doel, je scope, je netwerk en een duidelijk tijdspad. Hiermee bepalen we het startpunt van jouw organisatie, en werken we stap voor stap naar jullie grotere ambitie toe. Waar lopen jullie onderweg tegenaan? Wie zijn jullie sleutelspelers? En wat zijn jullie gezamenlijke doelen, hebben jullie een gezamenlijke taal?

De Quickscan bestaat uit drie onderdelen, met als resultaat een overzichtelijk positioneringsdocument:

Workshop

We brengen alle sleutelspelers samen in een interactieve sessie om gezamenlijke doelen te stellen.

Intake

In een korte intake bespreken we de uitdaging van jouw organisatie, en welke sleutelspelers hierbij een rol spelen.  

Uitwerking & terugkoppeling

We zetten de uitkomsten om in een helder plan, inclusief concrete stappen die je kunt gaan zetten.

Huisvesting

Werken met het
dashboard GRIP

Voor het realiseren van deze nieuwe werkwijze hebben we samen met de Alliantie uitwerking gegeven aan het dashboard GRIP.

Lees de case study van De Alliantie
Sociaal domein

Wijkgerichte zorg binnen de Gemeente Den Helder

Om dit te bereiken heeft de gemeente samen met Silo35 een programmaplan gemaakt waarin uitvoeringsplannen kort en krachtig vertaald zijn naar een strak verhaal.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Circulaire economie

Schone
Scheepvaart

In de visie Havenmeester 2030 is vastgelegd dat de haven van Amsterdam in de toekomst steeds duurzamer wil zijn.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Omgevingswet

Risicogedreven werken
aan brandveiligheid

Samen met Silo35 hebben de omgevingsdienst, veiligheidsregio en gemeente vormgegeven aan deze nieuwe manier van werken door de focus te leggen op risico gedreven werken.

Lees de case study van De Alliantie

Start vandaag nog met Focus

Quickscan
Roll-out
Set up
Optimize

Interesse in een verkennend gesprek met één van onze adviseurs?
Bel +31 20 225 82 11 of neem contact op via info@silo35.nl

Contact

+31 20 225 82 11
info@silo35.nl

Suikersilo-Oost 35,
1165MS Halfweg

Silo35 B.V.
Chamber of Commerce: 63136376
VAT: NL 855 108 034 B01

© Copyright 2020 - All rights reserved - Silo35 Disclaimer  General Terms