Silo35

Voor alle duidelijkheid
Wij helpen de publieke sector en overheidsorganisaties met slimme oplossingen, die antwoord geven op complexe vragen.

De kwaliteit van de publieke sector wordt mede bepaald door het vermogen van organisaties om op complexe vragen concrete antwoorden te kunnen geven. En zo koers te kunnen houden in hun complexe omgeving, maar wendbaar genoeg zijn om te kunnen bijsturen als daarom gevraagd wordt.

Succesvolle organisaties hebben wat ons betreft de vier onderstaande zaken duidelijk:

Doelen scherp
voor ogen

Doel van de organisatie is duidelijk, perspectief is helder, ambities zijn concreet en meetbaar.

Resultaat- en actiegericht

Focus op het maken van impact, iedereen werkt doelgericht en met een duidelijke planning.

Informatiepositie
is duidelijk

Prioriteiten zijn afgewogen, het eindresultaat is meetbaar, het is duidelijk welke informatie nodig is.

Netwerk en integrale aanpak op orde

De organisatie is proactief en samenwerkend in een netwerk met andere organisaties.

Eén duidelijke methodiek voor alle duidelijkheid binnen en tussen organisaties.

Met onze Focus methodiek helpen we organisaties in vier eenvoudige stappen met het ontrafelen van complexiteit en het formuleren van concrete antwoorden. Dit zorgt voor duidelijkheid voor jou, de organisatie en partners. Duidelijkheid over waar je staat, waar je heen wilt en hoe daar te komen.

1. Quickscan

Een uitgebreide workshop + adviesrapport.
Hierbij staan het identificeren van sleutelspelers in het aandachtsgebied, het verkennen van het veld en het achterhalen van gezamenlijke doelen centraal.

Resultaat:
POSITIONERING

2. Set up

Verdiepende workshops voor het bepalen van de strategie.
Hierbij staat het verdiepen in de onderwerpen en het selecteren en prioriteren ervan centraal. Vervolgens bepalen we het gezamenlijke doel.

Resultaat:
PROGRAMMAPLAN

3. Roll-out

De implementatie van de strategie.
Hierbij staat het implementeren van de strategie en het starten van werkgroepen centraal. Tijdens deze werkgroepen creëren we meer inzicht en werken we effectief samen aan de doelen.

Resultaat:
De gouden combinatie van het plan, dashboard en inhoudelijke successen en voorbeelden.

4. Optimize

Gecontinueerde Focus, support, netwerken, Deep Dive en een rapportage.
Hierbij staat het creëren van business-as-usual processen centraal. Dit doen we aan de hand van de best practices.

Resultaat:
Het verdiepen en verbreden van het succes richtingbestuur, organisatie en partners.

Onze focus op vier thema’s

Volkshuisvesting »

Wat betekenen veranderende eisen qua nieuwbouw, betaalbaarheid, huisvesting
en woonkwaliteit voor woningcorporaties? En hoe gaan zij concreet om met verduurzaming, digitalisering en de nieuwe omgevingswet?

Veiligheid »

Hoe gaan gemeenten en veiligheidsregio’s om met de grootste bekende en onbekende risico’s in hun gebied? Welke organisatie heeft
welke informatie nodig om incidenten te
kunnen voorkomen?

Sociaal domein »

Hoe gaan gemeenten om met de decentralisatie in de zorg? Hoe bieden gemeenten zo efficiënt mogelijk zorg, waarbij de hoogst mogelijke kwaliteit voor de inwoners centraal staat? Hoe worden budgetten besteed, en wie houdt de regie?

Circulaire economie »

Wat betekent een circulaire economie in 2050 voor het huidige beleid en plannen van ministeries, provincies en gemeenten? Hoe werken zij succesvol samen met bedrijven om afvalstromen en recycling inzichtelijk en beheersbaar te krijgen?

We helpen deze organisaties met focus te werken, elke dag opnieuw

Huisvesting

Werken met het
dashboard GRIP

Voor het realiseren van deze nieuwe werkwijze hebben we samen met de Alliantie uitwerking gegeven aan het dashboard GRIP.

Lees de case study van De Alliantie
Sociaal domein

Wijkgerichte zorg binnen de Gemeente Den Helder

Om dit te bereiken heeft de gemeente samen met Silo35 een programmaplan gemaakt waarin uitvoeringsplannen kort en krachtig vertaald zijn naar een strak verhaal.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Circulaire economie

Schone
Scheepvaart

In de visie Havenmeester 2030 is vastgelegd dat de haven van Amsterdam in de toekomst steeds duurzamer wil zijn.

Lees de case study van Gemeente Den Helder
Omgevingswet

Risicogedreven werken
aan brandveiligheid

Samen met Silo35 hebben de omgevingsdienst, veiligheidsregio en gemeente vormgegeven aan deze nieuwe manier van werken door de focus te leggen op risico gedreven werken.

Lees de case study van De Alliantie

Start vandaag nog met Focus

Quickscan
Roll-out
Set up
Optimize

Interesse in een verkennend gesprek met één van onze adviseurs?
Bel +31 20 225 82 11 of neem contact op via info@silo35.nl

Contact

+31 20 225 82 11
info@silo35.nl

Suikersilo-Oost 35,
1165MS Halfweg

Silo35 B.V.
Chamber of Commerce: 63136376
VAT: NL 855 108 034 B01

© Copyright 2020 - All rights reserved - Silo35 Disclaimer  General Terms